Hem  >  Sponsrade Länkar

Sponsrade Länkar

Vi startade vår första PPC- kampanj 2005 och har sedan dess hjälpt våra kunder till exceptionella resultat. Vi är specialiserade på låga kostnader och har högst konvertibla kampanjer inom alla branscher.

Vi hjälper dig att utveckla en kundanpassad kampanj för den skandinaviska marknaden genom att identifiera de mest relevanta nyckelorden. Vi hjälper även till att utveckla konkurrenskraftiga annonser med övertygande budskap eller innehåll i olika format.

Våra PPC- kampanjer är inte begränsad till de huvudsakliga sökmotorerna, utan vi kan även få ut dina kampanjer i lokala sökmotorer i önskad region inklusive sociala medier såsom Facebook, Linkedin etc.

Är du intresserad av en PPC- kampanj eller planerar att utöka dina PPC- kampanjer till Skandinavien/Norden, vi är här för att hjälpa dig. Kontakta vårt team redan idag.



Process för PPC-management

Inför lansering

Förberedande research

Vi utför djupanalys av din webbsida för att se hur den förhåller sig till målgruppen i de skandinaviska länderna. Vi studerar även verksamma konkurrenter i regionen och skaffar oss förståelse för dina affärsvisioner.

Trendanalys

Vi genomför en gedigen trendanalys för aktuella nyckelord och begrepp inom den Skandinaviska marknaden, vilket hjälper oss förstå hur varje nyckelord kommer att prestera

Landskap med keywords

Här undersöker vi, identifierar och väljer ut de mest relevanta nyckelorden för din kampanj. Vi översätter aldrig dina engelska nyckelord, utan vi väljer de mest lämpliga nyckelorden för att önskat resultat ska uppnås.

Reklamförvaltning/ konversionsinställningar

Vi hjälper dig att skapa annonser i olika format och på de olika nordiska språken. Våra annonser är skrivna av personer har språket som modersmål. Vi utför även konverterings inställningar för att hjälpa dig spåra leads ifrån kampanjen.

Efter lansering

Daglig optimering och förvaltning

Du får tilldelad en engagerad kontoförvaltare till din skandinaviska kampanj, som hjälper dig att dagligen följa upp din kampanj.


Justering och förfinande av webbsidan

Vi justerar och förfinar annonser och övergripande PPC- strategier regelbundet. Detta för att uppnå bästa möjliga resultat när det gäller CTR, kostnadsreducering och behålla en hög konversionshastighet.

Optimering och skapande av startsidor/landningssidor

Vi genomför regelbundna analyser av hur väl startsidor/landningssidor presterar i form av hur besökare beter sig samt konversioner. Vi hjälper även till att designa speciellt anpassade startsidor/landningssidor för den skandinaviska marknaden

Rapportering

Varje vecka kommer du att få kundanpassade rapporter kring hur din skandinaviska kampanj fortgår. Vår kontoförvaltare kommer dessutom kontakta dig för vidare diskussioner kring hur kampanjen utvecklas i helhet.

Vi älskar nöjda kunder!!

Vi älskar att hjälpa våra kunder att nå framgång i den digitala världen. Vi är närvarande genom hela projektet med vårt kommunikativa, kompatibla, kreativa och omsorgfulla team. Nedan är ett litet urval av några av våra kunder.

Teamet bakom PragoMedia bidrog med en perfekt kombination a strategi och utförande. Det har varit avgörande för oss att använda oss av deras tjänster för att öka vår trafik och lead generation genom SEO & PPC.

 

Denise Goomes
Syntegral Conuslting

Har du några frågor? Ring oss nu! KONTAKA OSS