April 24, 2024 Helena

Som företagare eller den person på företaget som arbetar med dessa frågor så har du säkert stött på termen SEO. Det handlar kort sagt om att få din webbplats att ranka så högt som möjligt i sökmotorernas ranking så att fler potentiella kunder hittar till just ert företag. För att lyckas med detta krävs att ni också arbetar med så kallad sökavsikt och i detta inlägg kommer vi att berätta mer om vad det innebär och varför ni behöver tänka på detta som företag.

Detta innebär sökavsikt

Sökavsikt, eller “search intent” som det kallas på engelska, innebär kort sagt att ni som företag får en bättre förståelse för era potentiella kunders intentioner när de söker efter en viss term på nätet. Det handlar om att få svar på vad det är kunder vill ha och vilken avsikt kunden har med att söka på nätet. Det ger er i sin tur bättre kunskap om hur ni kan använda SEO för att ranka högre på olika sökmotorer och vilka nyckelord som är viktiga att använda för att ni ska göra detta. 

Om sökavsikten och era nuvarande nyckelord inte matchar så kommer framgången med stor sannolikhet att utebli, trots gediget arbete med just SEO. En studie av Backlinko visar också att webbsidor som matchar med den faktiska sökavsikten hos potentiella kunder överträffar andra sidor med hela 77,3%. Det är alltså väl värt det att lägga lite tid på att optimera sina webbsidor för just detta ändamål och på så vis dra mer trafik till företagets hemsida. 

Olika typer av sökavsikter

Det finns fyra huvudsakliga typer av sökavsikter. Här nedan kan du ta del av dessa och få veta mer om dem. 

Information

Här är huvudsyftet med sökningen att helt enkelt hitta information. Det kan handla om tips på bra restauranger i den stad man befinner sig i eller information om ifall det finns några trevliga golfbanor som rekommenderas i området. Svaret på frågan man ställer kan i detta fall normalt fås utan att man köper något eller på annat vis måste ta någon vidare åtgärd.

Navigering

Detta är en enkel sökning där den som genomför den har ett specifikt mål med sökningen. Det kan handla om att man vill kunna logga in på sin specifika Internetbank eller att man vill komma till universitetets mina sidor. Det kan också handla om att man vill komma direkt till Google Chrome. 

Transaktion

Här är sökavsikten tydlig. Personen som söker vill handla en vara eller en tjänst som den är säker på. De är beredda att betala för att få hem varan eller tjänsten de söker efter. 

Kommersiell

Vid denna typ av sökavsikt handlar sökningen normalt om att man funderar över att tex. köpa något men är osäker på vad som är bäst och vilken plats man bör vända sig till. En sådan sökning kan vara avgörande för att den potentiella kunden bestämmer sig för att handla hos just ert företag.

Optimera era affärsmöjligheter genom en sökavsiktsanalys och SEO

Genom att ta hjälp av proffsen för att analysera era potentiella kunders sökavsikter så kommer ni också att på ett bättre och mer effektivt sätt optimera företagets SEO och i sin tur ranka högre i de relevanta sökmotorerna. Det är helt enkelt en investering i företagets affärsmöjligheter och framtid.