En straffavgift från Google kan få fruktansvärda konsekvenser för ditt företag när det gäller tillväxt och rykte. Våra Googles-tjänster för återställning av straffavgifter hjälper dig att identifiera och åtgärda straffrelaterade problem så att ditt företag kan blomstra ännu mer än tidigare.

Google Penalty kan vara algoritmisk eller manuell, vårt team kommer att fastställa de exakta skälen till att din webbplats straffades och utveckla en handlingsplan som kommer att leda till en smidig återhämtning.

Pragomedia International SEO Services

Hur det fungerar

01

Straffdiagnos

Vi börjar med en djupgående utvärdering och analys för att fastställa huvudorsaken till att din webbplats straffas. Detta inkluderar en genomgång av din sökkonsol, en innehållsanalys, en bakåtlänksrevision, en säkerhetsrevision, en analys av webbplatsens struktur och en titt på andra tekniska aspekter.

02

Borttagning av straff

Efter en korrekt diagnos startar vi borttagningsfasen, som inkluderar att avvisa skadliga länkar, optimera innehållet, eliminera skräppostmarkeringar, cloaking-problem och andra tekniska aspekter.

Under denna fas kommunicerar vårt team ofta med Googles skräppostteam via Search Console, och vi skickar en begäran om omprövning till Google å dina vägnar när de nödvändiga åtgärderna har slutförts för att säkerställa att din webbplats omvärderas och påföljden hävs.

03

03 Framtida SEO-stöd

När påföljden har hävts och situationen återgår till det normala kommer vårt team att förse dig med en lista över bästa SEO-praxis på och utanför webbplatsen tillsammans med en teknisk SEO-checklista som är skräddarsydd för din webbplats och kommer att säkerställa stabil organisk tillväxt och en straffavgiftsfri SEO-resa för framtiden.

Återta förlorad mark, återuppbygg förtroendet

Att omvända ett Google-straff är ett viktigt steg för att bibehålla och förbättra din webbplats sökmotorprestanda. Det hjälper dig att återta förlorad mark, bygga upp förtroendet igen och se till att din webbplats är en värdefull resurs för både sökmotorer och användare.

Pragomedia Google Penalty Recovery

Vanliga frågor

En Google Penalty är ett straff som utdöms av Google på webbplats- eller sidnivå för att ha brutit mot dess riktlinjer för webbansvariga. Att delta i metoder som anses oetiska eller manipulativa av Google kan resultera i straff.

Googles straff kan vara manuella eller algoritmiska.

Återställning från en Google-påföljd kan variera mycket beroende på hur allvarlig påföljden är, de specifika problem som ledde till påföljden och de åtgärder som krävs för att åtgärda dessa problem. Detta kan ta flera veckor eller längre.

Ja, det är möjligt att återta förlorad mark och bygga om din webbplatsranking och trafik efter att ha lyckats återhämta sig från ett Google-straff. Detta kräver dock tålamod och ansträngning för att följa Googles bästa praxis.


Redo att växa? Kontakta oss idag!

Erkänd av

Resultatdriven